Tara boleh spev buy diarea 479-480, waspadai jika area 470 gagal bertahan, TP diarea 505-515.
Multi Quote Quote