Smru vol besar diarea 345-346, boleh spec. Buy diarea tsb, waspadai jika 340 gagal bertahan. TP dia area 375-380.
Multi Quote Quote