Let me read your character

Boediono\r\n\r\nwith idyllic ways of talking and do not try to hide your seriousness. \r\nYou are plain and courteous person.\r\nNevertheless, you are not easily found to be off guard, and tend to be rather stiff. \r\nYou are always smiling, and you give a friendly atmosphere. \r\nYou don''t mind being on your own, and you believe that one opens up one''s own destiny. \r\nYou are an independent and a hard working person.\r\nYou don''t tolerate compromise. \r\nYou are hard on your self as well as on others. \r\nYou don''t look for help from others, and tries to do all by your self. \r\nYou are little obstinate. \r\nYou also think nothing of public reputation and rumors.\r\nYou will not show weakness to your loved ones, or complain about the work. \r\nYour conception of life does not include depending on other people. \r\nTherefore, you don''t go after one particular thought, or be totally and madly in love with someone.\r\nYou will not act according to personal attachment. \r\nYour achievement in work is constant, and is always efficient. \r\nNevertheless, you lack affection, and consideration for the others.
Multi Quote Quote
Tutut\r\n\r\ntends to be precautious, and unlike your gentle atmosphere you are strong-minded and courageous woman. \r\nYou don''t listen to other people, and carry out with your opinion.\r\nAlthough you don''t possess coolness to see things objectively, and analyze subjects intelligently, you have great natural instinct.\r\nYou have flexible thoughts, and can lead life with perseverance. \r\nYou will not miss opportunity. \r\nYou can adapt and sort out difficulties that you come across.\r\nYou can face the things that interest you with unusual effort and spirit, but you will not even try to see those things that you are not interested.\r\nYou seem like a gentle and kind person, but really you possess lots of problems and are always struggling within yourself.\r\nPeople are unable to understand your complicated feelings. \r\nThis increase your problems further. \r\nYou are a person with great dreams and are active and possess straight forward baldness. \r\nYou can show this talent in your career.\r\nYou will not be able to stay quietly at home as a housewife.
Multi Quote Quote
Tutut\r\n\r\ntends to be precautious, and unlike your gentle atmosphere you are strong-minded and courageous woman. \r\nYou don''t listen to other people, and carry out with your opinion.\r\nAlthough you don''t possess coolness to see things objectively, and analyze subjects intelligently, you have great natural instinct.\r\nYou have flexible thoughts, and can lead life with perseverance. \r\nYou will not miss opportunity. \r\nYou can adapt and sort out difficulties that you come across.\r\nYou can face the things that interest you with unusual effort and spirit, but you will not even try to see those things that you are not interested.\r\nYou seem like a gentle and kind person, but really you possess lots of problems and are always struggling within yourself.\r\nPeople are unable to understand your complicated feelings. \r\nThis increase your problems further. \r\nYou are a person with great dreams and are active and possess straight forward baldness. \r\nYou can show this talent in your career.\r\nYou will not be able to stay quietly at home as a housewife.\r\n\r\nTutut \r\n\r\nتميل إلى أن تكون وقائية ، وعلى عكس جو لطيف بك انك قوي الذهن وامرأة شجاعة. \r\nأنت لا تستمع إلى الآخرين ، والقيام مع رأيك. \r\nعلى الرغم من أنك لا تمتلك رباطة جأش لرؤية الأشياء بموضوعية ، وتحليل الموضوعات بذكاء ، لديك غريزة طبيعية رائعة. \r\nلديك أفكار مرنة ، ويمكن أن يؤدي الحياة مع المثابرة. \r\nهل لا تفوت الفرصة. \r\nيمكنك التكيف وتسوية الصعوبات التي واجهتم. \r\nيمكنك مواجهة الأمور التي تهمك مع جهد غير عادي والروح ، ولكنك لن تحاول حتى نرى تلك الأشياء التي كنت لا تهتم. \r\nكنت قد يبدو وكأنه شخص لطيف والنوع ، ولكن في الحقيقة كنت تمتلك الكثير من المشاكل ويكافحون دائما داخل نفسك. \r\nالناس غير قادرين على فهم مشاعرك تعقيدا. \r\nهذه الزيادة مزيد من المشاكل. \r\nكنت الشخص مع أحلام كبيرة ونشطة وتملك الصلع على التوالي إلى الأمام. \r\nيمكنك إظهار هذه الموهبة في حياتك المهنية. \r\nفلن تكون قادرة على البقاء في المنزل بهدوء وربة منزل.
Multi Quote Quote
Boediono\r\n\r\nwith idyllic ways of talking and do not try to hide your seriousness. \r\nYou are plain and courteous person.\r\nNevertheless, you are not easily found to be off guard, and tend to be rather stiff. \r\nYou are always smiling, and you give a friendly atmosphere. \r\nYou don''t mind being on your own, and you believe that one opens up one''s own destiny. \r\nYou are an independent and a hard working person.\r\nYou don''t tolerate compromise. \r\nYou are hard on your self as well as on others. \r\nYou don''t look for help from others, and tries to do all by your self. \r\nYou are little obstinate. \r\nYou also think nothing of public reputation and rumors.\r\nYou will not show weakness to your loved ones, or complain about the work. \r\nYour conception of life does not include depending on other people. \r\nTherefore, you don''t go after one particular thought, or be totally and madly in love with someone.\r\nYou will not act according to personal attachment. \r\nYour achievement in work is constant, and is always efficient. \r\nNevertheless, you lack affection, and consideration for the others.\r\n\r\nBoediono \r\n\r\nvới bình dị Airways nói chuyện và không cố gắng để che giấu mức độ của bạn. \r\nBạn là người đồng bằng và lịch sự. \r\nTuy nhiên, bạn không phải dễ dàng tìm thấy là mất cảnh giác, và đang phát triển thích hợp là khá cứng. \r\nBạn đang luôn luôn mỉm cười, và bạn cung cấp một bầu không khí thân thiện. \r\nBạn không nhớ là ngày của riêng bạn, và bạn tin rằng Đó là một trong mở ra vận mệnh của chính mình. \r\nBạn là một người độc lập và một người làm việc chăm chỉ. \r\nBạn không chịu thỏa hiệp. \r\nBạn đang khó khăn về tự của bạn cũng như những người khác. \r\nBạn không tìm sự giúp đỡ từ những người khác, và cố gắng làm tất cả bằng cách tự của bạn. \r\nBạn đang cố chấp nhỏ. \r\nBạn cũng không nghĩ gì về danh tiếng công cộng và tin đồn. \r\nBạn sẽ không thấy điểm yếu để những người thân yêu, hoặc phàn nàn về công việc. \r\nQuan niệm của bạn về cuộc sống không bao gồm Tùy thuộc vào người khác. \r\nVì vậy, bạn không đi sau khi suy nghĩ cụ thể, hoặc được hoàn toàn và Madly trong tình yêu với một ai đó. \r\nBạn sẽ không Đạo luật Theo tập tin đính kèm cá nhân. \r\nThành tích của bạn trong công việc là không đổi, và luôn luôn hiệu quả. \r\nTuy nhiên, bạn thiếu tình cảm, và xem xét cho những người khác.
Multi Quote Quote
Tutut\r\n\r\ntends to be precautious, and unlike your gentle atmosphere you are strong-minded and courageous woman. \r\nYou don''t listen to other people, and carry out with your opinion.\r\nAlthough you don''t possess coolness to see things objectively, and analyze subjects intelligently, you have great natural instinct.\r\nYou have flexible thoughts, and can lead life with perseverance. \r\nYou will not miss opportunity. \r\nYou can adapt and sort out difficulties that you come across.\r\nYou can face the things that interest you with unusual effort and spirit, but you will not even try to see those things that you are not interested.\r\nYou seem like a gentle and kind person, but really you possess lots of problems and are always struggling within yourself.\r\nPeople are unable to understand your complicated feelings. \r\nThis increase your problems further. \r\nYou are a person with great dreams and are active and possess straight forward baldness. \r\nYou can show this talent in your career.\r\nYou will not be able to stay quietly at home as a housewife.\r\n\r\nTutut \r\n\r\nتميل إلى أن تكون وقائية ، وعلى عكس جو لطيف بك انك قوي الذهن وامرأة شجاعة. \r\nأنت لا تستمع إلى الآخرين ، والقيام مع رأيك. \r\nعلى الرغم من أنك لا تمتلك رباطة جأش لرؤية الأشياء بموضوعية ، وتحليل الموضوعات بذكاء ، لديك غريزة طبيعية رائعة. \r\nلديك أفكار مرنة ، ويمكن أن يؤدي الحياة مع المثابرة. \r\nهل لا تفوت الفرصة. \r\nيمكنك التكيف وتسوية الصعوبات التي واجهتم. \r\nيمكنك مواجهة الأمور التي تهمك مع جهد غير عادي والروح ، ولكنك لن تحاول حتى نرى تلك الأشياء التي كنت لا تهتم. \r\nكنت قد يبدو وكأنه شخص لطيف والنوع ، ولكن في الحقيقة كنت تمتلك الكثير من المشاكل ويكافحون دائما داخل نفسك. \r\nالناس غير قادرين على فهم مشاعرك تعقيدا. \r\nهذه الزيادة مزيد من المشاكل. \r\nكنت الشخص مع أحلام كبيرة ونشطة وتملك الصلع على التوالي إلى الأمام. \r\nيمكنك إظهار هذه الموهبة في حياتك المهنية. \r\nفلن تكون قادرة على البقاء في المنزل بهدوء وربة منزل.\r\nperlu penterjemah dari pondok pesantren ngruki nih ? gak ngerti nanti dikira suruh mati jihad lagi, dasar herman sanjaya itu cloon h3rm4n muncul tuh… :evil
Multi Quote Quote
untung pake bahasa inggris, kalo engga gw dah terpengaruh smile This is the smartest statement in this thread… so far! @Nemo2: smart in simplify…
Multi Quote Quote
Ibas People think you are easy to get on, because of your gentle and modest character. However, you are really an extremely proud person, and will not compromise easily. You live truthfully to your beliefs. You will not easily withdraw your opinion. Sometimes you get pestered like young children. You dream of leading life as a maverick. But in reality, you respect duty and obligation, and are kind person. On the other hand, you tend to observe your circumstances with an observant eye. You show great identity, and are very clear on what you like and dislike. Once you dislike something, you will not come to like it again. You are also indifferent to things. You do not care much about getting promotions, your relationship with someone you are going out with, and so on. If you take interest in arts and literature, your talent may open up, and a turning point of your life will arrive. Y ou are loyal to something that you consider a life-work. You should be the head of your own business.
Multi Quote Quote
Prabowo Just being around you, people can feel relaxed and safe. You are excellent friend to be with. You are open and do not fuss over detailed things. You are a person of heart who is liked by many people. It doesn''t mean that you are a sketchy person; you can also take care of delicate matters. You have both the cool and easy going personality; therefore you tend to be popular with women. You possess rich sensitivity, and en excellent imagination. You are good at many different fields, and can come out with fabulous results. You will analyze a matter thoroughly and deeply. You have an excellent talent to gain an insight of people''s character and also to predict the future. You tend to have very realistic processing power. You put importance onto manners and temperance. You think high of righteousness, and can be hard on your self and on others. Even the circumstance is disadvantageous; you will choose the reasonable path. Nevertheless, if you are not convicted enough, you can easily give up. You therefore lack the last push, and therefore may result in failures. You have good fortune in businesses. Your fortune will further get better, if you realize your lack of uniformity, and try to be more persistent.
Multi Quote Quote
Fauzi bowo You don''t try to make yourself look great. You are very much a gentleman, and the way you talk is very gentle and can have a conversation with anyone. People may think you as a shy person, because of your attitude of first listen to others before making your own comment. But this means that you have a strong will power. You can show persistent perseverance, and believes everything lies in effort. Once you start something, you have the will power to complete it. You put priority in trust, and therefore are extremely consistent. You can not say "no" to favors, and is a person of strong volunteering spirit. You have a strong sense of justice and because of this, you sometimes point out things that others do not want to be commented on. Your weakness is you love to argue, and lack flexibility. You tend to be extremely cautious, and because of this, you can miss opportunities. If you acquire skills in anything you are interested in, and act more confidently, you would be able to call in good fortune. You are not interested in money, so even if you save up, you tend to lavish it all. You won''t need to worry about basic necessities. If you want to be mentally mature, then don''t do things in a rush. Your great personality will come out in later years. It may be good for you to lead a conservative life as a normal office worker.
Multi Quote Quote
Liliana tanoesoedibjo can show great consideration for those around you, and can act promptly and effectively Although you may show tense nervousness, you try hard never to lose your dignity. You have strong ego, and you are very sure and confident about yourself. Although you look gentle, you can be strong minded. You also possess inquiring mind, that is greater than any other person. You keep your every day frustration and anger inside, and blow it all at once. You should not keep your frustration inside, but talk and interact with people. You are intelligent person, and acts quickly. You have a talent in creating and coming up with new ideas. You are a very passionate person. You are good at give and take tactics. You can act without hesitation, so you would be good as a leader. You are rather competitive, and your character is like that of a man. You may make a wrong move by relying too much on your instinct, and not taking into consideration the circumstance. You should be careful not to make the means turn into aims. Your effort and will is thought highly of, but if you get too heated up, you may lose your momentum. You will be successful if you can leave a room in your heart. Even after you get married, your attention may be set outside your house.
Multi Quote Quote
Sign up or Sign in to create a reply.

Recent Updates


Loading...